TÌM KIẾM

CÓ 9 TOUR ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY

11/09/2019
Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D

Vietjet KS 4*

PHCT_002

Số ngày: 6N5D

Giờ khởi hành: 8:30

Hết chỗ

14,390,000đ

Chọn
13/09/2019
Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D

Vietjet KS 4*

PHCT_002

Số ngày: 6N5D

Giờ khởi hành: 8:30

Hết chỗ

15,390,000đ

Chọn
16/09/2019
Trương Gia Giới- Phượng Hoàng Cổ Trấn

Khách sạn 4-5* Mua sắm

HNPHCT_001

Số ngày: 6N5D

Giờ khởi hành: 04:30

Hết chỗ

7,000,000đ

Chọn
17/09/2019
Hà nội- Bắc Kinh- Hàng Châu- Thượng Hải

Máy bay Khách sạn chuẩn 3* Vé tham quan

BKHCTH_001

Số ngày: 7N6D

Giờ khởi hành: 07:00

Hết chỗ

18,200,000đ

Chọn
18/09/2019
Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D

Vietjet KS 4*

PHCT_002

Số ngày: 6N5D

Giờ khởi hành: 8:30

Hết chỗ

14,390,000đ

Chọn
20/09/2019
Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D

Vietjet KS 4*

PHCT_002

Số ngày: 6N5D

Giờ khởi hành: 8:30

Hết chỗ

15,390,000đ

Chọn
23/09/2019
Trương Gia Giới- Phượng Hoàng Cổ Trấn

Khách sạn 4-5* Mua sắm

HNPHCT_001

Số ngày: 6N5D

Giờ khởi hành: 04:30

Hết chỗ

7,000,000đ

Chọn
24/09/2019
Hà nội- Bắc Kinh- Hàng Châu- Thượng Hải

Máy bay Khách sạn chuẩn 3* Vé tham quan

BKHCTH_001

Số ngày: 7N6D

Giờ khởi hành: 07:00

Hết chỗ

18,200,000đ

Chọn
25/09/2019
Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D

Vietjet KS 4*

PHCT_002

Số ngày: 6N5D

Giờ khởi hành: 8:30

Hết chỗ

14,390,000đ

Chọn